מה העם ירוויח?

 

הצלחת המהלך תוסיף לעם:

- תודעה לאומית.

- אחדות ולכידות חברתית מתוך בחירה והסכמה.

- מנהיגות חזקה.

- יעדים לאומיים.

- עמדה לאומית יציבה.

- פתרון בעיות פנים.

- פתרון בעיות חוץ.

- תקווה.