מה יוצא לי מזה?

 

העיסוק הרעיוני בנושא הלאומי הערכי והפעילות עצמה פועלים על השותפים למהלך בצורה הבאה:

- הגדלת הרגשת השייכות של הפרט לכלל.

- חיבור לעם ישראל, זהותו, מהותו וערכיו.

- הבנת האחריות האישית הלאומית.

- אימוץ כח הרצון.

- הוספת אומץ.

- אפשרות לחוות בפועל חלק מהנושאים הנלמדים בתהליך.

השותפים הפעילים חווים העצמה ושינויי חיובי שחל בהתייחסות שלהם לעצמם, למשפחתם, לסביבתם, לעם ישראל ולחיים בכלל.