פעילויות

 

"נס ציון" פועלת לחיבור העם כולו על בסיס מכנה משותף גבוה, בפעילויות ערכיות לאומיות.

הפעילויות הציבוריות שנעשו עד עתה הן:

הגדה לעם ישראל

2 דקות ב-9

ניתן ללחוץ על כל פעילות לקבלת פרטים.