מה עושים?

 

התרגלנו, כפרטים וכעם, להתייחס לחיים שלנו בצורה מעשית.

התייחסות זו השכיחה מאיתנו את המטרה ואת העובדה שיש לבחון כל מעשה מול המטרה שלשמה הוא מתבצע.

המטרה המשותפת שלנו כעם אמורה להיות לאומית כללית ולא אישית או סקטוריאלית. היא אמורה לכלול את שאיפותיו הפנימיות והכלליות של רוב רובו של העם הנפלא שלנו.

עם ישראל, בדורנו, לא עוסק במטרתו כעם - לא בפועל ולא במחשבה.

"נס ציון" לקחה על עצמה את הנפת הדגל של בירור המטרה המשותפת ובניית המהלך שיחבר את העם למטרתו, למהותו, לזהותו ולערכיו.

ההבנה הבסיסית היא שכשנדע מהי מטרתנו המשותפת הכללית, כל אחד מאיתנו יבין בעצמו מה עליו לעשות.

אחד ממרכיבי המטרה הוא יצירת תנועה (לא מפלגתית) ששואפת ופועלת להבנה משותפת של המטרה האמיתית שלשמה עם ישראל קיים בעולם.

תנועה זו אינה מייצגת גוף מוכר כלשהו, איינה פועלת מטעם זרם או דעה כלשהם, אלא נבנית כמשהו נקי וחדש, אמיתי ופתוח על בסיס ההבנות המופיעות באתר.

להבנות אלה הגיעה קבוצה גרעינית של "נס ציון" המורכבת מאנשים בעלי השקפות עולם שונות בחברה הישראלית.

עלינו לפעול לכך שהגרעין הקיים יצרף אליו כמות גדולה של אנשים המעוניינים להיות חלק מהמהלך האמיתי החשוב והגדול הזה.