"נס ציון"

 

"נס ציון" הוא מהלך בתנועה, הנבנה כמוקד הזדהות לאומי ערכי משותף בעם-ישראל וכמצע לחיבור עם ישראל, על כל גווניו וחלקיו, למהות אחת המחוברת לזהותה ולערכיה, אשר מובילה את עצמה למימוש חזונה הלאומי והאוניברסלי, מתוך בחירה והסכמה.

 

לאור העובדה שערכי הציונות שאותם אנו מכירים, הולכים ונשחקים, שמנו לנו למטרה לנסות לנוסס (=להרים) את ערכי "ציון", כך שיתאימו למכנה משותף גדול ככל האפשר, וליצור את הדגל (=נס) המשותף הרעיוני, כדי שבבוא הזמן, כאשר נניף אותו, נרגיש כולנו יחד, כעם, שתהליך שיבת ציון ממשיך הלאה לבניית קומתנו הבאה.