שותפים לדרך

 

בחלק זה של האתר מפורטים אלה שבחרו להשקיע מזמנם, מיכולתם ומכספם לקידום רעיון "נס ציון", למימושו ולהצלחתו.