מטרות

 

מטרה כללית: חיבור עם ישראל למהותו, לערכיו וליעודו והובלתו למימוש חזונו.

 

מטרת משנה: חיבור הפרט אל הכלל.