ערכים

 

בלי ערכים בסיסיים שעל פיהם נעשית כל פעילות, רוחנית או מעשית, אי אפשר ליצור מהלך שייבנה בצורה אמיתית ויציבה.

מתוך הבנה שמחד עלינו לפעול לאורם של ערכים כבר מהשלב הראשוני ומאידך חובתנו לברר לעצמנו מהם הערכים לאורם אנו פועלים, נקבעה רשימת ערכים ראשונית.

רשימת הערכים הסופית עליה תושתת הפעילות תגובש לאורך התהליך.

ערכי היסוד ייאספו מתוך תורת ישראל, חזון הנביאים, רוח ערכי החברה הדמוקרטית והשאיפה לטוב. כל ערך, תתברר משמעותו, השפעתו על חיי הכלל והדרך של כל פרט להגיע לחיות אותו בצורתו המלאה, על פי תפיסת עולמו וטבעו העצמי.

הרשימה הראשונית של ערכי היסוד שגובשה על-ידי חברי "נס ציון" כוללת את הערכים הבאים:

 

אמת, צדק, חסד, שלום, אהבה, אמונה, שמחה, אומץ