חזון

 

השאיפה היא לחיות את האידיאל המשותף.

 

עלינו לסלול יחד את הדרכים ולבנות את הכלים כדי שנוכל להתקרב למימוש חזון זה.

אנחנו מניחים שכל אחד אולי מבטא את האידיאל אחרת, והצירוף של כל השאיפות נותן את השאיפה המשותפת האידיאלית.

חלק מהתהליך הוא הברור המשותף של אותו אידיאל מאחד שקיים אצל כולנו.